Il-missjoni tal-Qrati Legali hija li “jipprovdu kemm lill-pubbliku kif ukoll lill-ġudikatura servizzi, strutturi u għarfien espert effettivi u effiċjenti biex il-pubbliku jkun jista’ jifhem, isegwi u jkun infurmat dwar il-proċessi ġudizzjarji li fihom jista’ jkun involut u li jipprovdi lill-ġudikatura bil-persunal, l-għodod u s-servizzi meħtieġa sabiex ikunu jistgħu jeżentaw il-ġustizzja b’mod xieraq u effiċjenti.”

L-amministrazzjoni tal-Aġenzija tas-Servizzi tal-Qorti hija r-responsabbiltà tal-Uffiċjal Kap Eżekuttiv, iżda r-responsabbiltà legali għall-implimentazzjoni tal-ordnijiet ġudizzjarji titqiegħed fuq ir-Reġistratur tal-Qrati. Konsegwentement, hemm qasma ċara bejn ir-rwoli amministrattivi u legali.

Hemm tliet reġistraturi, jiġifieri r-Reġistratur, il-Qrati u t-Tribunali Ċivili, ir-Reġistratur, il-Qrati u t-Tribunali Kriminali u r-Reġistratur, il-Qrati u t-Tribunali ta’ Għawdex. Ir-Reġistraturi tal-Qrati huma responsabbli għar-reġistri u l-uffiċjali mehmuża magħhom, il-preżentazzjoni u n-notifika ta’ atti ġudizzjarji, ir-reġistrazzjoni tal-minuti tas-seduta, l-eżekuzzjoni ta’ titoli eżekuttivi, bħal sentenzi, u mandati permezz ta’ marixxalli maħtura mill-Qorti, bejgħ ġudizzjarju b’irkant, proċessi minn ġurija u proċeduri oħra tal-qorti kriminali.

L-Aġenzija tas-Servizzi tal-Qorti tipprovdi għall-proċedimenti ċivili u kriminali kollha. Hemm ukoll għaxar Tribunali Lokali f’Malta u Għawdex li jittrattaw reati dipendenti.

FacebookTwitter