Il-Kummissjoni Permanenti Kontra l-Korruzzjoni (PCAC) hija stabbilita bis-saħħa tal-Kapitolu 326 tal-Liġijiet ta’ Malta u hija magħmula minn president u żewġ membri.

Il-Funzjonijiet ewlenin tal-Kummissjoni huma:

  • Li tikkunsidra prattiki korrotti allegati jew suspettati u li tinvestiga tali allegazzjonijiet jew suspetti meta tiddetermina li hemm raġunijiet suffiċjenti għal investigazzjoni fil-fond.
  • Li jinvestiga l-imġieba ta’ kull uffiċjal pubbliku, inklużi Ministri jew Segretarji Parlamentari, li fil-fehma tal-Kummissjoni jistgħu jkunu korrotti jew jistgħu jkunu konnessi ma’ jew jistgħu jwasslu għal prattiċi korrotti.
  • Biex tinvestiga l-kondotta ta’ kull persuna li hija jew kienet ġiet fdata b’funzjonijiet relatati mal-amministrazzjoni ta’ soċjetà jew korp ieħor li fih il-Gvern, gvern lokali, korp statutorju eċċ għandu interess ta’ kontroll jew kontroll effettiv, fejn il-Kummissjoni tkun tal- opinjoni li tali kondotta tista’ tkun korrotta jew konnessa ma’ jew twassal għal prattiki korrotti.
  • Biex tinvestiga l-prattiki u l-proċeduri ta’ dipartimenti tal-gvern, awtoritajiet tal-gvern lokali, korpi statutorji jew korpi oħra li fihom il-Gvern għandu interess ta’ kontroll jew kontroll effettiv sabiex jiffaċilita l-iskoperta ta’ kwalunkwe prattika korrotta u biex jirrakkomanda r-reviżjoni ta’ metodi jew proċeduri ta’ xogħol li jistgħu jwasslu għal prattiki korrotti.
  • Li jagħti struzzjonijiet, jagħti pariri u jassisti lill-Ministri jew persuni oħra li huma fdati bl-amministrazzjoni ta’ dipartimenti tal-gvern u korpi oħra fejn il-Gvern għandu interess ta’ kontroll jew kontroll effettiv dwar modi kif prattiki korrotti jistgħu jiġu eliminati.
FacebookTwitter