L-Uffiċċju tal-Kummissarju għall-Informazzjoni u l-Protezzjoni tad-Data huwa l-awtorità superviżorja nazzjonali responsabbli għall-monitoraġġ u l-infurzar tad-dispożizzjonijiet tal-GDPR u l-Att dwar il-Protezzjoni tad-Data.

Dan l-Uffiċċju huwa responsabbli wkoll biex jinforza d-dispożizzjonijiet tal-Att dwar il-Libertà tal-Informazzjoni u jiżgura li l-awtoritajiet pubbliċi josservaw ir-rekwiżiti tiegħu.

L-Għanijiet tal-IDPC

  • Tiġi introdotta kultura fejn is-salvagwardja tad-drittijiet tal-protezzjoni tad-data ma titqiesx bħala piż legali iżda proċess naturali li jifforma parti integrali mill-operazzjonijiet tal-organizzazzjonijiet.
  • Iżżid il-livell ta’ fiduċja għall-pubbliku ġenerali biex ikun fiduċjuż li d-data personali tiegħu tintuża f’konformità mar-rekwiżiti li jirriżultaw mil-liġi dwar il-protezzjoni tad-data.
  • Ikun korp regolatorju rilevanti u effettiv b’mod partikolari fl-infurzar tar-regoli dwar il-protezzjoni tad-data billi jieħu l-azzjoni korrettiva xierqa kontra kontrolluri li jiksru d-dispożizzjonijiet tal-GDPR.
  • Jassistu lill-intrapriżi mikro u żgħar biex jikkonformaw mal-GDPR.
  • Jistinkaw biex jieħdu inizjattivi biex iżidu s-sensibilizzazzjoni dwar il-protezzjoni tad-data u jużaw fondi ddedikati tal-UE biex jintlaħaq dan l-objettiv.
  • Jikkontribwixxi għall-applikazzjoni konsistenti tal-GDPR billi jikkoopera mal-Kontropartijiet Ewropej tiegħu permezz tal-mekkaniżmu ta’ konsistenza.
  • Jiżguraw li kull awtorità pubblika żżomm standards aċċettabbli biex tiżgura t-trasparenza u l-governanza tajba fit-twettiq tal-operazzjonijiet tagħha.
FacebookTwitter