Il-Missjoni tal-Avukat Ġenerali
L-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali huwa impenjat li jwettaq ir-responsabbiltajiet, id-dmirijiet u l-funzjonijiet statutorji tiegħu b’mod effettiv u effiċjenti u fl-aħjar interess tal-amministrazzjoni tal-ġustizzja.

Il-Viżjoni tal-Avukat Ġenerali
L-għoti ta’ servizz ta’ prosekuzzjoni ta’ kwalità lill-poplu ta’ Malta.

FacebookTwitter