MINISTERU GĦALL-ĠUSTIZZJA U R-RIFORMA TAS-SETTUR TAL-KOSTRUZZJONI

Il-Ministeru Għall-Ġustizzja u r-Riforma tas-Settur tal-Kostruzzjoni huwa wieħed mill-atturi ewlenin fil-qalba tas-sistema ġudizzjarja. Qed naħdmu biex nipproteġu u ntejjbu l-prinċipji tal-ġustizzja. Il-viżjoni tagħna hija li nipprovdu sistema ta’ klassi dinjija li taħdem għal kulħadd fis-soċjetà.

Il-Ministeru jaħdem f’kollaborazzjoni ma’ dipartimenti u aġenziji tal-gvern oħra biex il-prinċipji tal-ġustizzja jiġu japplikaw għal kulħadd fis-soċjetà. MiIl-qrati ċivili, tribunali, s-seduti ta’ smigħ fil-qasam tal-liġi tal-familja sal-ġustizzja kriminali. Qed naħdmu biex niżguraw li l-pieni jiġu skontati u li d-delinkwenti jiġu mħeġġa jdawru ħajjithom għal ċittadini li jirrispettaw il-liġi. Aħna nemmnu li l-prinċipji tal-ġustizzja huma kruċjali u aħna ninsabu kostanti fl-impenn kondiviż li nsostnuhom.