Irkupru tal-Assi

L-uffiċċju għall-Irkupru tal-Assi huwa entità pubblika awtonoma rregolata minn Bord immexxi minn Chairperson li huwa responsabbli għat-tfassil tal-politika waqt li d-Direttorat huwa mmexxi minn Direttur responsabbli għall-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tar-Regolamenti dwar l-Uffiċċju għall-Irkupru tal-Assi u l-eżekuzzjoni tal-politika kif stabbilita mill-Bord.

Dipartiment tal-Ġustizzja

Il-funzjonijiet tad-Dipartiment huma dawk ta’ koordinazzjoni, appoġġ u monitoraġġ ta’ dawk l-oqsma fis-settur tal-ġustizzja li ma jaqgħux taħt il-kompetenza tad-Dipartiment tal-Qrati tal-Ġustizzja iżda li madankollu jappartjenu għall-amministrazzjoni tal-ġustizzja, biex b’hekk id-Dipartiment tal-Qrati tal-Ġustizzja jkun jista’ jiffoka aktar fuq il-maniġment tal-Qorti u l-proċedimenti ġudizzjarji.

Għajnuna Legali Malta

L-għajnuna legali hija l-għoti ta’ assistenza lil persuni b’introjtu baxx li ma jistgħux jaffordjaw rappreżentanza legali u aċċess għas-sistema tal-qorti. L-għajnuna legali hija importanti biex jingħata aċċess għall-ġustizzja billi jiġu żgurati l-ugwaljanza quddiem il-liġi, id-dritt għal avukat u d-dritt għal proċess ġust lil persuni indiġenti.

Iċ-Ċentru tal-Arbitraġġ ta’ Malta

Iċ-Ċentru tal-Arbitraġġ ta’ Malta huwa Ċentru li għandu personalità ġuridika distinta li beda jopera f’Marzu 2000. Fost oħrajn, il-funzjonijiet tal-Arbitraġġ huma li jinkoraġġixxu l-arbitraġġ domestiku bħala mezz ta’ soluzzjoni tat-tilwim, jippromwovu lil Malta bħala ċentru għall-arbitraġġ kummerċjali internazzjonali u jipprovdu tmexxija ta’ arbitraġġ internazzjonali.

Iċ-Ċentru tal-Medjazzjoni għal Malta

Iċ-Ċentru tal-Medjazzjoni għal Malta ġie stabbilit biex jipprovdi forum fejn żewġ partijiet jew aktar, involuti fit-tilwima jew fil-litigazzjoni, jistgħu volontarjament jirreferu jew jiġu riferuti mill-Qorti jew minn awtorità aġġudikanti oħra, biex isolvu t-tilwima tagħhom permezz ta’ medjazzjoni, jiġifieri, il-proċess li fih medjatur akkreditat miċ-Ċentru li jaġixxi bħala parti terza imparzjali bil-ħsieb li jiffaċilita n-negozjati bejn il-partijiet sabiex jgħinhom isolvu t-tilwima tagħhom billi jilħqu ftehim volontarju u f’waqtu.

Nutar tal-Gvern

L-Uffiċċju tan-Nutar tal-Gvern u l-Arkivji Notarili jiffurmaw Dipartiment tal-Gvern uniku stabbilit bil-liġi u huwa mmexxi min-Nutar Prinċipali għall-Gvern.

Leġiżlazzjoni ta’ Malta

Il-leġiżlazzjonijiet kollha tal-ġurisdizzjoni Maltija, kemm fil-verżjoni Maltija kif ukoll f’dik Ingliża, jinsabu fuq dan is-sit.

eCourts

L-informazzjoni relatata mas-sentenzi tal-Qorti u servizzi oħra offruti mill-Qrati tal-Liġi ta’ Malta tista’ tiġi aċċessata faċilment onlajn.