Il-Ministeru Għall-Ġustizzja u r-Riforma tas-Settur tal-Kostruzzjoni huwa l-Ministeru tal-Gvern responsabbli għall-amministrazzjoni tal-ġustizzja, id-drittijiet tal-bniedem, u l-governanza tajba fil-pajjiż u l-għan primarju tiegħu huwa li jipprovdi sistema legali ġusta u effettiva li tippromwovi l-ġustizzja soċjali, l-ugwaljanza, ir-rispett għad-drittijiet tal-bniedem, u l-aċċess għall-ġustizzja għaċ-ċittadini Maltin kollha.

Il-Ministeru Għall-Ġustizzja u r-Riforma tas-Settur tal-Kostruzzjoni huwa mmexxi mill-Ministru Għall-Ġustizzja u r-Riforma tas-Settur tal-Kostruzzjoni, li huwa responsabbli għas-sorveljanza ta’ firxa ta’ oqsma relatati mal-ġustizzja, inklużi l-ġudikatura, il-ġustizzja kriminali, u l-għajnuna legali. Hija responsabbli wkoll biex tiżgura li s-sistema legali ta’ Malta tikkonforma mal-istandards legali internazzjonali u biex tippromwovi l-istat tad-dritt kemm domestikament kif ukoll internazzjonalment.

Il-Ministeru jaħdem mill-qrib ma’ dipartimenti oħra tal-gvern, inkluż l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali, l-Avukat tal-Istat, u l-Qrati tal-Ġustizzja, l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, il-professjonisti legali, u partijiet ikkonċernati oħra biex jiżviluppaw politiki u inizjattivi li jtejbu l-aċċess għall-ġustizzja, isaħħu l-protezzjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem, u jippromwovu l-governanza tajba. Hija tikkollabora wkoll ma’ organizzazzjonijiet internazzjonali bħall-Unjoni Ewropea, in-Nazzjonijiet Uniti, u l-Kunsill tal-Ewropa biex issaħħaħ il-pożizzjoni ta’ Malta fil-komunità globali u biex tippromwovi l-kooperazzjoni reġjonali u globali dwar kwistjonijiet ta’ ġustizzja.

B’mod ġenerali, il-Ministeru Għall-Ġustizzja u r-Riforma tas-Settur tal-Kostruzzjoni għandu rwol vitali fis-salvagwardja tad-drittijiet u l-libertajiet taċ-ċittadini Maltin u fiż-żamma tar-reputazzjoni tal-pajjiż bħala soċjetà ekwa u ġusta filwaqt li jiżgura li s-sistema legali ta’ Malta tkun ġusta, effettiva u ekwa.

Il-Ministeru għall-Ġustizzja huwa l-Ministeru tal-Gvern responsabbli għall-amministrazzjoni tal-ġustizzja, id-drittijiet tal-bniedem, u l-governanza tajba fil-pajjiż u l-għan primarju tiegħu huwa li jipprovdi sistema legali ġusta u effettiva li tippromwovi l-ġustizzja soċjali, l-ugwaljanza, ir-rispett għad-drittijiet tal-bniedem, u l-aċċess għall-ġustizzja għaċ-ċittadini Maltin kollha.

Il-Ministeru għall-Ġustizzja huwa mmexxi mill-Ministru għall-Ġustizzja, li huwa responsabbli għas-sorveljanza ta’ firxa ta’ oqsma relatati mal-ġustizzja, inklużi l-ġudikatura, il-ġustizzja kriminali, u l-għajnuna legali. Hu responsabbli wkoll biex jiżgura li s-sistema legali ta’ Malta tikkonforma mal-istandards legali internazzjonali u biex tippromwovi l-istat tad-dritt kemm domestikament kif ukoll internazzjonalment.

Il-Ministeru jaħdem mill-qrib ma’ dipartimenti oħra tal-gvern, inkluż l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali, l-Avukat tal-Istat, u l-Qrati tal-Ġustizzja, l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, il-professjonisti legali, u partijiet ikkonċernati oħra biex jiżviluppaw politiki u inizjattivi li jtejbu l-aċċess għall-ġustizzja, isaħħu l-protezzjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem, u jippromwovu l-governanza tajba. Il-Ministeru jikkollabora wkoll ma’ organizzazzjonijiet internazzjonali bħall-Unjoni Ewropea, in-Nazzjonijiet Uniti, u l-Kunsill tal-Ewropa biex issaħħaħ il-pożizzjoni ta’ Malta fil-komunità globali u biex tippromwovi l-kooperazzjoni reġjonali u globali dwar kwistjonijiet ta’ ġustizzja.

B’mod ġenerali, il-Ministeru għall-Ġustizzja għandu rwol vitali fis-salvagwardja tad-drittijiet u l-libertajiet taċ-ċittadini Maltin u fiż-żamma tar-reputazzjoni tal-pajjiż bħala soċjetà ġusta filwaqt li jiżgura li s-sistema legali ta’ Malta tkun ġusta u effettiva.