Iċ-Ċentru tal-Arbitraġġ ta’ Malta huwa Ċentru li għandu personalità ġuridika distinta li beda jopera f’Marzu 2000. Fost oħrajn, il-funzjonijiet tal-Arbitraġġ huma li jinkoraġġixxu l-arbitraġġ domestiku bħala mezz ta’ soluzzjoni tat-tilwim, jippromwovu lil Malta bħala ċentru għall-arbitraġġ kummerċjali internazzjonali u jipprovdu tmexxija ta’ arbitraġġ internazzjonali.

FacebookTwitter