L-uffiċċju għall-Irkupru tal-Assi huwa entità pubblika awtonoma rregolata minn Bord immexxi minn Chairperson li huwa responsabbli għat-tfassil tal-politika waqt li d-Direttorat huwa mmexxi minn Direttur responsabbli għall-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tar-Regolamenti dwar l-Uffiċċju għall-Irkupru tal-Assi u l-eżekuzzjoni tal-politika kif stabbilita mill-Bord.

FacebookTwitter