L-Uffiċċju tan-Nutar tal-Gvern u l-Arkivji Notarili jiffurmaw Dipartiment tal-Gvern uniku stabbilit bil-liġi u huwa mmexxi min-Nutar Prinċipali għall-Gvern.

FacebookTwitter