Dr Jonathan Attard inħatar Ministru għall-Ġustizzja f’Marzu 2022. Il-portafoll tiegħu jinkludi r-responsabbiltà tal-Qrati tal-Ġustizzja, l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali, l-Uffiċċju tal-Avukat tal-Istat, in-Nutar għall-Gvern, il-Protezzjoni tad-Data u l-Libertà tal-Informazzjoni.

Qabel il-ħatra tiegħu bħala Ministru tal-Kabinett, Dr Attard kien qed iressaq rikors quddiem il-Qrati tal-Ġustizzja Maltin. L-oqsma ewlenin tiegħu ta’ prattika legali kienu jinkludu l-Liġi Ċivili, il-Liġi Pubblika, il-Liġi dwar il-Proprjetà, il-Liġi dwar l-Ippjanar u l-Liġi Korporattiva. 

Bħala Ministeru Għall-Ġustizzja u r-Riforma tas-Settur tal-Kostruzzjoni, il-prijoritajiet tiegħu huma li jimplimenta diversi riformi u jissorvelja l-Amministrazzjoni xierqa tal-Qrati Maltin u t-twettiq effettiv tal-Ġustizzja, fi żmien raġonevoli, kif ukoll id-diġitalizzazzjoni ulterjuri tal-proċessi. 

Wara appoġġ unanimu mill-Grupp Parlamentari tal-Partit Laburista u l-Eżekuttiv Nazzjonali, Dr. Jonathan Attard ġie komagħżul fil-Parlament għall-ewwel darba f’Lulju 2021. Huwa mbagħad ikkontesta b’suċċess l-Elezzjonijiet Ġenerali għall-ewwel darba f’Marzu 2022. Matul il-mandat tiegħu bħala Membru tal-Parlament taħt l-amministrazzjoni preċedenti, inħatar Kap tad-Delegazzjoni tal-Parlament għall-Kunsill tal-Ewropa, u wara ġie elett Viċi President tal-Assemblea Parlamentari tal-Kunsill tal-Ewropa. Bħala Membru tal-Parlament, Dr Attard kien involut ukoll f’diversi kumitati parlamentari inkluż il-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi. 

Qabel il-ħatra tiegħu bħala Ministru, Dr Attard kellu diversi pożizzjonijiet fis-settur pubbliku inkluża l-pożizzjoni ta’ Koordinatur tal-Komunikazzjoni fi ħdan il-Ministeru għall-Ekonomija, l-Investiment u n-Negozji ż-Żgħar u sussegwentement serva bħala uffiċjal ta’ kollegament bejn l-istess Ministeru u Malta Enterprise. 

Dr Jonathan Attard ġie fdat mill-Gvern ta’ Malta b’diversi riformi leġiżlattivi, inklużi l-emendi u l-liġijiet Kostituzzjonali tal-2018 biex jiġi introdott id-dritt għal dawk li għandhom 16-il sena li jivvutaw fl-Elezzjonijiet Nazzjonali. 

Fil-5 ta’ Ġunju 2018, inħatar bħala membru tal-Kumitat Tekniku għall-Avvanz tar-Rappreżentant Demokrazija biex jagħti pariri lill-uffiċċju tas-Segretarju Parlamentari għar-Riformi, iċ-Ċittadinanza u s-Simplifikazzjoni tal-Proċessi Amministrattivi, fi ħdan l-Uffiċċju tal-Prim Ministru. Sussegwentement huwa ġie fdat biex ifassal l-abbozz ta’ liġi biex jemenda l-Kostituzzjoni ta’ Malta.

Dr Jonathan Attard iggradwa mill-Università ta’ Malta bħala Baċellerat tal-Liġijiet fl-2011 u ngħata d-Diploma ta’ Nutar Pubbliku fl-2012. Wara dan, Dr Attard ingħata l-lawrja ta’ dottorat fil-Liġi fl-2014 u ġie msejjaħ lill-avukatura fl-2015. It-teżi tad-Dottorat tiegħu kkontribwiet għall-qasam tad-Dritt Pubbliku u ttrattat “Responsabbiltà Miżjuda għall-Membri tal-Parlament”. Fl-2004, kiseb il-lawrja tiegħu fil-Komunikazzjonijiet u l-Istudji Soċjali mill-Università ta’ Malta.

Minister for Justice

Dr Jonathan Attard inħatar Ministru għall-Ġustizzja f’Marzu 2022. Il-portafoll tiegħu jinkludi r-responsabbiltà tal-Qrati tal-Ġustizzja, l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali, l-Uffiċċju tal-Avukat tal-Istat, in-Nutar għall-Gvern, il-Protezzjoni tad-Data u l-Libertà tal-Informazzjoni.

Qabel il-ħatra tiegħu bħala Ministru tal-Kabinett, Dr Attard kien qed iressaq rikors quddiem il-Qrati tal-Ġustizzja Maltin. L-oqsma ewlenin tiegħu ta’ prattika legali kienu jinkludu l-Liġi Ċivili, il-Liġi Pubblika, il-Liġi dwar il-Proprjetà, il-Liġi dwar l-Ippjanar u l-Liġi Korporattiva. 

Bħala Ministru għall-Ġustizzja, il-prijoritajiet tiegħu huma li jimplimenta diversi riformi u jissorvelja l-Amministrazzjoni xierqa tal-Qrati Maltin u t-twettiq effettiv tal-Ġustizzja, fi żmien raġonevoli, kif ukoll id-diġitalizzazzjoni ulterjuri tal-proċessi. 

Wara appoġġ unanimu mill-Grupp Parlamentari tal-Partit Laburista u l-Eżekuttiv Nazzjonali, Dr. Jonathan Attard ġie komagħżul fil-Parlament għall-ewwel darba f’Lulju 2021. Huwa mbagħad ikkontesta b’suċċess l-Elezzjonijiet Ġenerali għall-ewwel darba f’Marzu 2022. Matul il-mandat tiegħu bħala Membru tal-Parlament taħt l-amministrazzjoni preċedenti, inħatar Kap tad-Delegazzjoni tal-Parlament għall-Kunsill tal-Ewropa, u wara ġie elett Viċi President tal-Assemblea Parlamentari tal-Kunsill tal-Ewropa. Bħala Membru tal-Parlament, Dr Attard kien involut ukoll f’diversi kumitati parlamentari inkluż il-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi. 

Qabel il-ħatra tiegħu bħala Ministru, Dr Attard kellu diversi pożizzjonijiet fis-settur pubbliku inkluża l-pożizzjoni ta’ Koordinatur tal-Komunikazzjoni fi ħdan il-Ministeru għall-Ekonomija, l-Investiment u n-Negozji ż-Żgħar u sussegwentement serva bħala uffiċjal ta’ kollegament bejn l-istess Ministeru u Malta Enterprise. 

Dr Jonathan Attard ġie fdat mill-Gvern ta’ Malta b’diversi riformi leġiżlattivi, inklużi l-emendi u l-liġijiet Kostituzzjonali tal-2018 biex jiġi introdott id-dritt għal dawk li għandhom 16-il sena li jivvutaw fl-Elezzjonijiet Nazzjonali. 

Fil-5 ta’ Ġunju 2018, inħatar bħala membru tal-Kumitat Tekniku għall-Avvanz tar-Rappreżentant Demokrazija biex jagħti pariri lill-uffiċċju tas-Segretarju Parlamentari għar-Riformi, iċ-Ċittadinanza u s-Simplifikazzjoni tal-Proċessi Amministrattivi, fi ħdan l-Uffiċċju tal-Prim Ministru. Sussegwentement huwa ġie fdat biex ifassal l-abbozz ta’ liġi biex jemenda l-Kostituzzjoni ta’ Malta.

Dr Jonathan Attard iggradwa mill-Università ta’ Malta bħala Baċellerat tal-Liġijiet fl-2011 u ngħata d-Diploma ta’ Nutar Pubbliku fl-2012. Wara dan, Dr Attard ingħata l-lawrja ta’ dottorat fil-Liġi fl-2014 u ġie msejjaħ lill-avukatura fl-2015. It-teżi tad-Dottorat tiegħu kkontribwiet għall-qasam tad-Dritt Pubbliku u ttrattat “Responsabbiltà Miżjuda għall-Membri tal-Parlament”. Fl-2004, kiseb il-lawrja tiegħu fil-Komunikazzjonijiet u l-Istudji Soċjali mill-Università ta’ Malta.