Il-funzjonijiet tad-Dipartiment huma dawk ta’ koordinazzjoni, appoġġ u monitoraġġ ta’ dawk l-oqsma fis-settur tal-ġustizzja li ma jaqgħux taħt il-kompetenza tad-Dipartiment tal-Qrati tal-Ġustizzja iżda li madankollu jappartjenu għall-amministrazzjoni tal-ġustizzja, biex b’hekk id-Dipartiment tal-Qrati tal-Ġustizzja jkun jista’ jiffoka aktar fuq il-maniġment tal-Qorti u l-proċedimenti ġudizzjarji.

FacebookTwitter